keskiviikko 15. helmikuuta 2017

Laillinen järjestelmä toimii

Vuosi 2016 osoitti, että kannabiksen laillistaminen on tullut jäädäkseen. Coloradon osavaltion raportti kertoo “rohkaisevasta kehityksestä”.

altColoradon osavaltio julkaisi raportin “Monitoring Health Concerns Related to Marijuana in Colorado: 2016” kannabiksen käytön ja sen aiheuttamien terveysongelmien kehityksestä. Raportin tärkeimmät löydökset liittyvät käytön kehitykseen: alaikäisten ja aikuisten kannabiksen kuukauden aikana tapahtuneessa käytössä ei ole muutoksia laillistamisen jälkeen. Aikuisväestö käyttää kannabista selvästi Yhdysvaltojen keskiarvoa enemmän eli 17% vs 8%. Coloradon nuoriso käyttää kannabista yhtä paljon kuin Yhdysvaltojen nuoriso keskimäärin eli 21% vs 22%.

Aikuisten päivittäinen tai melkein päivittäinen käyttö on alemmalla tasolla kuin alkoholin ja tupakan säännöllinen käyttö. Nuorten keskuudessa kannabiksen käyttö kuluneen kuukauden aikana on alempi kuin alkoholin käyttö kuluneen kuukauden aikana.

Myrkytyskeskuskäynnit kannabiksen takia ovat laskeneet vuodesta 2015 mukaan lukien pikkulasten eli 0 - 8 vuotiaiden vahingossa tapahtuneet altistukset kannabikselle.

Ensiapukäynnit kannabiksen takia ovat laskeneet 27% vuodesta 2014 vuoteen 2015 vuoden 2016 tietojen ollessa vielä käsittelemättä.

Coloradon kannabiksen myynti oli vuonna 2016 1,3 miljardia dollaria tuoden 200 miljoonaa dollaria veroja osavaltion kassaan. Tämän lisäksi myynti tuotti paikallisia verotuloja, jotka tosin jakaantuvat epätasaisesti osan maakunnista ja kaupungeista kieltäessä kannabiksen myymisen.

Kannabiksen myynti viihdekäyttöön tuotti 875 miljoonaa dollaria ja lääkekäyttöön 438 miljoonaa dollaria.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi-kesäkuu) lääkekäyttöön myytiin 36 000 kiloa ja viihdekäyttöön 33 000 kiloa. Viihdekäyttäjät suosivat syötäviä kannabistuotteita enemmän kuin lääkekäyttäjät: syötäviä kannabistuotteita ostettiin lääkekäyttöön yli miljoona mutta viihdekäyttöön 3,2 miljoonaa kerta-annosta. Syötävien tuotteiden valmistuslisenssejä myönnettiin vuonna 2016 lisää 16%.

“Osavaltio sai vuonna 2016 200 miljoonaa dollaria verotuloja, joita se ei saanut vielä 10 vuotta sitten. Toivottavasti tämä on selkeä signaali niille 42:lle osavaltiolle, jotka edelleen pakottavat kannabiksen käyttäjät laittomille markkinoille ja hylkäävät näin miljoonien dollareiden verotulot”, Marijuana Policy Projectin, MPP, tiedotusjohtaja Mason Tvert hehkuttaa.

“Verotulot ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu. Osavaltion terveyden ja turvallisuuden taso nousee kun laittomat markkinat korvataan valvotulla järjestelmällä. Kannabista myydään nyt luvanvaraisissa myymälöissä eikä kaduilla. Se on testattu, pakattu ja varustettu etiketillä, ja sitä myydään vain aikuisille, joilla on henkilöllisyystodistus iän varmistamiseksi. Tämä järjestelmä toimii.”

Järjestelmä todella toimii, koska laittomien markkinoiden aikakaudella ei pystytty keräämään tällaista tietoa kannabiksen käyttäjistä, käyttötavoista ja olosuhteista. Nyt voidaan kerätä yksityiskohtaista tietoa myös kannabiksen käytön haitoista ja ohjata yhteiskunnan resursseja niiden tutkimiseen ja korjaamiseen.

Tuoreen raportin "The State Of Legal Marijuana Markets" mukaan pohjoisamerikkalaiset ostivat vuonna 2016 6,9 miljardilla dollarilla laillista kannabista. Raportissa arvioidaan kannabismarkkinoiden arvoksi 56,4 miljardia dollaria, mistä 88% on edelleen laitonta. Laillisten markkinoiden arvo nousi 34% vuodesta 2015 ja tällä vauhdilla vuonna 2021 lailliset kannabismarkkinoiden arvo Pohjois-Amerikassa olisi jo 21,6 miljardia dollaria, “jollei USA palaa täysmittaiseen sotaan kannabisteollisuutta vastaan”, kuten raportissa huomautetaan.

Kongressissa uusi lakialoite kieltolain lopettamiseksi

Jeff Sessionsin nimittämisen oikeusministeriksi pelätään lopettavan vauhtiin päässyt kannabiksen laillistamisen Yhdysvalloissa. Kongressissa on kuitenkin esillä molempien pääpuolueiden tukema lakialoite laillistamisen jatkamiseksi.

Trumpin hallinnon vasta järjestäytyessä on USA:n kongressissa laitettu vireille lakialoite "Respect State Marijuana Laws Act of 2017” kannabiksen liittovaltiotasoisen kieltolain lopettamiseksi. Lakialoitteen takana on seitsemän republikaania ja kuusi demokraattia. Lakialoite on liittovaltion huumelakiin Controlled Substances Act, CSA, lisättävä pykälä, joka rajaa lain toimeenpanoalueen ulkopuolelle ne osavaltiot, joissa kannabis on laillistettu.

Aloitteen laatija, republikaaniedustaja Dana Rohrabacher Kaliforniasta perusteli sitä hallituksen ja osavaltioiden vallanjakoperiaatteella, jonka puolesta niin moni hänen puolueessaan vannoo.

Rohrabacher on Trumpin kannattajia ja oli myös ehdolla hallitukseen. Puheessaan hän nosti esille presidentin lupaukset osavaltioiden itsemääräämisoikeudesta saada päättää kannabispolitiikastaan.

Tämä uusi lakialoite on neljäs osa kannabislainsäädännön uudistamisesta, joka on esitelty uudelle kongressille. Se on samanlainen kuin Rohrabacherin ja muiden edelliselle kongressille esittämä aloite, joka sai 20 kannattajaa mutta ei edennyt käsittelyyn eikä äänestykseen tuolloin.

Poliisikin kannattaa laillistamista

Vaikka poliisien mielipiteet ovat konservatiivisempia kuin ns. suuren yleisön, kannattavat hekin kannabiksen laillistamista.

Pew -tutkimuslaitoksen tuoreen mielipidemittauksen mukaan kaksi kolmesta poliisista kannattaa laillistamista jossakin muodossa. 32% kannatti kannabiksen viihde- ja lääkekäytön laillistamista, 37% kannatti vain lääkekäytön laillistamista mutta vain 30% vastusti.

Kansalaisista 49% kannattaa viihdekäytön laillistamista, 35% kannattaa vain lääkekäytön laillistamista ja enää 15% vastustaa laillistamista.

Laillistaminen ehkäisee myrkytyskuolemia ja väkivaltaa

Yhdysvalloissa 88 000 ihmistä kuolee vuosittain alkoholin aiheuttamiin haittoihin. Kalifornialainen kannabisalan yritys Eaze suoritti tutkimuksen, jonka mukaan kannabistilauksien huippu sijoittuu nykyään kello 19 aikaan illalla, jolloin työstä kotiutuneet perinteisesti kaatavat itselleen lasillisen viiniä tai korkkaavat olusen.

Kalifornialainen EAZE tutki yli 250 000 kannabiksen käyttäjän tiedot sadassa kaupungissa sekä suoritti yli 5000 kyselyä. Tutkituista 82% ilmoitti kannabiksen käytön syyksi käyttää vähemmän alkoholia.

Lisäksi 95% kannabiksen lääkekäyttäjistä, jotka olivat käyttäneet opiaatteja kivunlievitykseen, ilmoitti käyttävänsä vähemmän opioideja kannabiksen käytön vuoksi. EAZE:n tekemää asiakasanalyysia voi pitää vasta alustavana tutkimuksena, mutta sen esille tuoma kehityssuunta lisää kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta.

Dekriminalisointi ja väkivaltarikosten selvittämisaste

Willie%20nelsonKannabiksen pienten määrien hallussapito dekriminalisoitiin Massachusettsissa vuonna 2008, lääkekäyttö laillistettiin vuonna 2012 ja viime vuonna osavaltion asukkaat päättivät laillistaa kannabiksen kokonaan.

Tuoreen tutkimuksen perusteella osavaltion pääkaupungin Bostonin poliisivoimat pystyivät nostamaan murhien selvitysprosenttia lopetettuaan ihmisten pidättämisen kannabiksen takia. Kannabiksen dekriminalisoinnin jälkeen murhien ratkaiseminen nousi 10%:lla ja jopa 18%:lla kun mukaan laskettiin suuren valamiehistön päätöstä odottavat tapaukset.

Northeastern School of Criminology and Criminal Justice -korkeakoulu toteutti ja julkaisi tutkimuksen “Can Homicide Detectives Improve Homicide Clearance Rates?” Bostonin poliisilaitoksen kanssa yhteistyönä. Tutkimuksessa käytiin läpi kaikki murhat Bostonissa vuosina 2007 - 2011 ja havaittiin, ettei poliisilaitoksella ollut juuri lainkaan aikaa murhaajien jahtaamiseen.

Sen sijaan ihmisten omaisuuden takavarikointi kannattaa. Katutason diilereiden käräyttämisen ohella voidaan viedä heidän rahat, huumeet, autot ja aseet. Sakkojen kirjoittaminen muuten uhrittomista rikoksista kannattaa kuten myös ihmisten sakottaminen turvavöiden unohtamisesta, ylinopeudesta tai muista liikennerikkomuksista. Poliisilaitoksilla ei yksinkertaisesti ole taloudellista kannustinta selvittää murhia.

Tutkimus itsessään on ainutlaatuinen ja esimerkillinen, koska korkeakoulu toimi yhteistyössä poliisilaitoksen kanssa ja saatuja tuloksia sovellettiin tutkimuksen aikana suoraan käytäntöön ja poliisien koulutukseen.

Vaikka tutkimuksessa ei nosteta kannabispolitiikan muutosta syyksi kehitykselle, sattuu rikosten selvittämisasteen nousu yhteen sen kanssa. Huumesodan laannuttua poliisilaitoksella on ollut mahdollista ohjata lisää resursseja muun toimintansa kehittämiseen ja sitä kautta on saatu tuloksia murhatutkintaan.

Rikosten selvitysaste on poliisin selvittämien rikosten suhde ilmoitettuihin rikoksiin. Yhdysvalloissa murhien selvitysaste oli vuonna 1965 yli 90%. Huumesodan aloittamisen jälkeen selvitysaste on laskenut alle 65%:n huolimatta siitä, että murhien määrä laskee, tekninen kehitys on antanut poliisille uusia menetelmiä ratkaista murhia kuten DNA-testit ja poliisilla on uusia, osin epäeettisiä, toimintatapoja.

Huumesodan opetus kaikille kansalaisille on se, että vaikka me luopuisimme kuinka monesta oikeudestamme ja vapaudestamme, ei valtiokoneisto pysty takaamaan turvallisuuttamme ja terveyttämme.

DEA korjasi kannabisinfonsa

Kuukausien painostuksen jälkeen kansalaisjärjestö Americans for Safe Access, ASA, sai USA:n huumepoliisin Drug Enforcement Administration, DEA, korjaamaan sivustollaan jakamansa vaihtoehtototuuden lain mukaiseen muotoon. ASA löysi DEA:n sivuilta yli 25 sellaista väitettä, jotka rikkovat USA:n liittovaltion lakia Information Quality Act, IQA, joka vaatii valtion hallintoa torjumaan virheellistä tietoa sekä vastaamaan 60 päivän sisällä virheellisistä tiedoista annetuihin valituksiin.

DEA:n sivuilla oli väitteitä, että kannabis on porttihuume, aiheuttaa älykkyyden laskua aikuisilla, psykooseja ja keuhkosyöpää.

“DEA:n tekemät yleisten myyttien korjaukset kotisivuillaan voi olla merkki Washingtonin umpikujan avautumisesta. Tämä on voitto kaikille kansakunnan kannabista käyttäville potilaille, joille kannabis merkitsee helpotusta vakavaan sairauteen. Liittovaltio myöntää nyt, että kannabis ei ole porttihuume, ei aiheuta aivovaurioita eikä psykooseja. Vaikka kamppailu kannabiksen ympärille lyödyn stigman poistamiseksi ei ole läheskään ohi, on tämä yksi merkittävä askel", ASA:n toiminnanjohtaja Steph Sherer selittää.

Lain täytäntöönpanon ylimpänä valvojana Jeff Sessionsilla pitää olla käytettävissään tieteellisesti todennettu tietopohja, jotta hän kykenee tekemään perusteltuja päätöksiä liittovaltion huumelakien täytäntöönpanosta. ASA jatkaa kampanjointiaan DEA:n jakaman informaation oikaisemiseksi. 

Lähde: Forbes 3.1.2017, Huffington Post 19.1.2017, ArcView Market Research: The State Of Legal Marijuana Markets, The Free Thought Project 13.1.2017Washington Post 11.1.2017, MPP 6.2.2017,  Monitoring Health Concerns Related to Marijuana in Colorado: 2016., Toke Signals 10.2.2017,  MassRoots 8.2.2017, Anthony A. Braga, Desiree Dusseault: Can Homicide Detectives Improve Homicide Clearance Rates? Crime & Delinquency 25.11.2016. , MSN 9.2.2017, EAZE tiedote, ASA 13.2.2017

 

Oregon: töistä erottaminen tai työnhaussa syrjiminen vapaa-ajan kannabiksen käytön perusteella laitonta

 

 

 

alt


torstai 9. helmikuuta 2017

Kannabis Ranskan presidentinvaaleissa

Ranskalaiset ovat maanosamme kovimpia pössöttelijöitä. Presidentinvaaleissa pari ehdokasta kannattaa sen laillistamista ja yksi heistä on todennäköinen voittaja.

altRanskassa on Euroopan ankarimpiin kuuluva huumelainsäädäntö, ja kannabiksen hallussapidosta vain omaan käyttöön voidaan langettaa jopa 10 vuoden vankeusrangaistus. Toisaalta ranskalaiset ovat maanosamme eniten kannabista käyttäviä yli puolen miljoonan ranskalaisen käyttäessä sitä päivittäin. 40% on käyttänyt sitä ainakin kerran elämässään kun Hollannissa luku on 25%, ja 11% on käyttänyt sitä kuluneen vuoden aikana kun Hollannissa vastaava luku on 7%. Lain täytäntöönpano on ollutkin laiskaa.

Niinpä ranskalaiset kannattavat laillistamista yhä runsaammin joukoin: yli puolet kannattaa laillistamista ja 84% on sitä mieltä, että nykyinen politiikka on epäonnistunut kannabiksen salakuljetuksen ja kaupan rajoittamisessa.

Kannabis on noussut puheenaiheeksi myös Ranskan politiikan huipulla, ja huhtikuussa pidettävissä presidentinvaaleissa pari ehdokasta olisi valmis heivaamaan kannabispolitiikan 2000-luvulle.

Keskusta-oikeistolaisen Les Républicains-puolueen presidenttiehdokas François Fillon vaikuttaa olevan nykyisen politiikan säilyttämisen kannalla.

Sosialistisen puolueen ehdokas Benoît Hamon on murtanut jäätä korkeimmalla poliittisella tasolla kutsumalla kieltolakia tekopyhäksi ja vaatimalla kannabiksen laillista valvontaa. Hamon kuuluu samaan puolueeseen kuin vallassa oleva presidentti Hollande. Hamon vaatii kannabiksen kieltolakiin vuosittain tuhlatun 568 miljoonan euron käyttämistä ennaltaehkäisyyn ja kannabiksen käytön haitoista kertovaan tiedottamiseen. Hamonin mielestä kieltolaki uhkaa ranskalaisen kulttuurin perimmäistä olemusta.

“Jos emme murra näitä rikollisia rinnakkaistalouksia, emme saa takaisin valvontaamme niiden valtaamia alueita. Jos haluamme pelastaa tasavaltamme, on meidän laillistettava kannabis”, hän selitti kantaansa laitonta taloutta ja siihen kytkeytyvää väkivaltaa vastaan.

Uuden Forward! -puolueen, En Marche!, perustaja ja presidenttiehdokas Emmanuel Macron kannattaa pienten määrien dekriminalisoimista oikeusjärjestelmän paineiden helpottamiseksi. Hän ei ole suoraan kannattanut laillistamista mutta on vihjaissut olevansa avoin ajatukselle.

Antamassaan haastattelussa hän nosti esille sen, että kieltolaki muodostaa “turvallisuusongelman” syrjäytyneiden asuinalueiden rikollisuutena ja rikollisuuden rahoittajana. Hänen mielestään kannabiksen laillinen valvonta voisi olla “tehokas”.

Unsubmissive France-kansalaisliikkeen, La France insoumise, perustaja ja presidenttiehdokas Jean-Luc Mélenchon on vaatinut kannabiksen laillistamista niin että valtio voisi valvoa sen kauppaa ja vähentää haittoja. Omassa blogissaan hän kritisoi kieltolakia siitä, että se ei ole ratkaisu haittojen valvontaan. Hänen mielestään maailmanlaajuinen kieltolaki on epäonnistunut huumeiden käytön vähentämisessä.

“On tekopyhää sanoa, että olemme kieltäneet sen samalla kun tiedämme, että kaikkihan sitä käyttää”.

Äärioikeistolaisen National Front puolueen johtaja ja presidenttiehdokas Marine Le Pen vastustaa kannabislakien uudistamista. Hän on antanut julkisuuteen lausuntoja, joissa hän vihjaa kiihdyttävänsä kieltolakia.

“Kannabissätkän polttaminen nyt vastaa viiden sätkän polttamista 30 vuotta sitten”, oli hän sanonut eräässä haastattelussa mainitsematta mitään lähdettä.

Vaaliennusteiden mukaan Le Pen ja Hamon pääsisivät ratkaisevalle toiselle kierrokselle, jolloin Hamon olisi vahvoilla tulevaksi presidentiksi.

Lähde: Talking Drugs 31.1.2017

 

Benoit Hamon: Kannabiksen laillistamisella salakuljetusta vastaan


 

Ranskan kannabistilanne kymmenessä minuutissa


 

alt
tiistai 7. helmikuuta 2017

Ei mitään isoäidin maria!

Tutkimus osoittaa, että ns. synteettisistä kannabinoideista ei synny lääkkeitä ihan lähivuosina. Yhteiskunnallis-poliittisen heiluriliikkeen myötä kannabiksen lääkekäyttö tarjoaa uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin.

 

altVuosi sitten mediassa levisi uutinen, jossa lähteestä riippuen kannabislääke tai kannabispohjainen lääke olisi aiheuttanut potilaskokeessa yhden koehenkilön aivokuoleman ja vahingoittanut muita. Tämä otsikointi oli jälleen kerran kannabiksen kieltolain aiheuttama paniikkireaktio, ja mm. Turun Sanomat korjasi saamansa palautteen jälkeen uutisensa muotoon “Oikaisu: Tuhoisaa lääketestiä ei tehty kannabiksella”. Uutisen kuvituksena käytettyjä kuvaa hampun siemenistä ei kuitenkaan vaihdettu. 

 

Kyseessä ei ollut kannabiksen ainesosa, ei kannabiksesta johdettu eikä edes synteettinen kannabinoidi, vaan endokannabinoidien kuten anandamidin hajoamiseen vaikuttava ns. FAAH inhibiittori, synteettinen kemikaali, jolle lääkeyhtiö on antanut koodin BIA 10-2474. Kannabinoidit ovat aineryhmänsä kuten esterit, alkoholit tai terpeenit. 

 

THC:n tavoin vaikuttavien kemikaalien etsimisen jälkeen lääkeyhtiöt ovat innostuneet inhibiittorien kehittämisestä, koska anandamidin hajoamisen estämisellä on ajateltu saavutettavan suuria lääkinnällisiä hyötyjä ilman päihtymisen tuntemuksia. Janssen/Johnson & Johnson on kehittänyt JNJ-42165279 sosiaaliseen ahdistukseen, Merck’llä on MK-4409 ja Pfizerillä PF-04457845 reumakipuihin, unettomuuteen, Touretten syndroomaan ja kannabiksen vieroitusoireisiin. Vernalis yhtiöllä on kemikaali V158866 hermokipuihin.

 

Kannabiksen vastaisessa retoriikassa turvaudutaan vähättelyyn, että kannabis on yhtä luonnontuote kuin vaikkapa kärpässieni tai myrkkymuratti. Kannabiksen laillistajat vetoavat siihen, että se on vuosituhansia testattu luonnontuote, kun taas monet lääkeyhtiöiden kemikaalit ovat olleet laajassa käytössä vuosia tai korkeintaan vuosikymmeniä. Monien uusien lääkeaineiden haitat paljastuvat vasta laajamittaisessa käytössä kuten kävi kannabinoidireseptorin antagonisti rimonabantin eli Acomplian kohdalla. Kampanja Acomplia nimisen lääkkeen saamiseksi laihdutusmarkkinoille oli varoittava esimerkki Big Farman mielenkiinnosta endokannabinoidijärjestelmän peukalointia kohtaan. Sen piti olla erinomainen laihdutuslääke, mutta se vaikutti kuten “antikannabis” lisäten mm. syövän, masennuksen ja itsemurhien riskiä.

 

Endokannabinoidijärjestelmän löytyminen 1990-luvulla avasi mahdollisuuden vaikuttaa kehon keskeisen säätelyjärjestelmän kautta sairauksiin ja vaivoihin aivan uudella ja vallankumouksellisella tavalla, mutta lääketutkimus oikeilla kannabinoideilla tehtiin liki mahdottomaksi jo 1970-luvulla ennen endokannabinoidijärjestelmän löytämistä. 

 

Ensiksi Richard Nixon suuttui, koska tieteellinen tutkimus ei tukenut hänen politiikkaansa. Nixon halusi osoittaa, että kannabiksen polttaminen aiheuttaa samanlaista syöpää kuin tupakointi, ja hän määräsi Virginian yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan todistamaan asia. Vuonna 1974 valmistunut tutkimus osoittikin täysin päinvastaista kannabinoidien tuhotessa sairaita soluja ja vahvistaessa terveitä. 

 

Nixon perusti samana vuonna National Institute of Drug Addiction, NIDA ja Drug Enforcement Agency, DEA, joiden toimintaa säätelevässä laissa käsketään vastustamaan kaikkia yrityksiä laillista kannabis. Nixon joutui eroamaan törkeiden vallan väärinkäytösten vuoksi, joihin ei laskettu hänen huumepolitiikkaansa. 

 

Hänen seuraaja, varapresidentti Gerald Ford kielsi vuonna 1976 julkisen tuen kannabistutkimukselta sallien isojen lääkeyhtiöiden kehittää sellaisia synteettisiä kannabiksen korvikkeita, joilla saataisiin aikaan THC:n lääkinnälliset vaikutukset ilman päihdyttäviä vaikutuksia. Myös lääkeyhtiöiden ansaintalogiikka ajaa niitä kehittämään uusia patentoitavia kemikaaleja valmiiden kannabinoidien hyödyntämisen sijaan. Puutarhuroinnin sijaan lääke pitäisi saada tehdasvalmisteiseen muotoon, ja lääkevalvontaviranomainen haluaa sellaisen tuotteen, jossa on yksi vaikuttava ainesosa. Yhtään varteenotettavaa korviketta ei ole löydetty vaikka kannabisreseptoreihin vaikuttavia aineita on kehitetty jo satoja.

 

Kannabisreseptoreihin vaikuttavien aineiden lisäksi lääketeollisuus yrittää löytää meidän sisäsyntyisten eli endokannabinoidien hajoamisprosesseihin mahdollisimman spesifisti vaikuttavia aineita. Näistä aineista oli kyse tässä traagisessa lääkekokeessa. Näilläkään aineilla ei ole kemiallisesti mitään tekemistä kannabinoidien kanssa. Lääkekokeessa tapahtunut onnettomuus kertoo siitä, kuinka keskeisen järjestelmän kanssa olemme tekemisissä: endokannabinoidijärjestelmä säätelee kehon tasapainotilaa, homeostasiaa.

 

Kannabiskasvin sisältämät fytokannabinoidit vaikuttavat CB1 ja CB2 reseptoreihin eri tavalla kuin nämä uudet aineet, ja eri kannabinoidien ja terpeenien vaikutukset tukevat toistensa vaikutuksia ja minimoivat haittoja: puhutaan entourage- eli yhteisvaikutuksesta, mikä on ajatuksena koko kasvin käyttämiselle lääkinnällisesti. 

 

Synteettinen pössis

 

Synteettiset kannabinoidit ilmestyivät “laillisen marihuanan” muodossa Euroopan ja Yhdysvaltojen päihdemarkkinoille 2000-luvun alussa. Niitä myydään eri kasvisekoituksiin lisättyinä brändimerkkeinä kuten K2 ja Spice, ja alkuun puhuttiinkin Spice-ilmiöstä. Niitä markkinoidaan turvallisena vaihtoehtona kannabikselle sen takia, että ne eivät rakenteellisen eroavuutensa takia näy huumetesteissä. Tämän takia näiden aineiden käyttäjäkunnasta merkittävän osan muodostavat kouluja käyvät nuoret ja armeijassa toimivat. Synteettisten kannabinoidien joukko on kemiallisesti paljon toisistaan poikkeavia aineryhmiä, joita ei ole tutkittu kliinisesti ihmisillä. Niiden vaikutusmekanismeja ei tunneta kovin hyvin ja niiden lukuisat hajoamistuotteet ovat myös vahvoja aiheuttaen mm. lämpöhalvauksia ja munuaisvaurioita. Niille ei myöskään ole löydetty lääkinnällistä käyttöä alkuperäisistä toiveista huolimatta.

 

Tuore katsaus “Synthetic Pot: Not Your Grandfather’s Marijuana” synteettisten kannabinoidien tuntemukseen ja tutkimukseen valottaa näiden aineiden aiheuttamia riskejä entisestään. 

 

Elimistössämme on mekanismi fytokannabinoidien poistamiseksi kun taas synteettisten kemikaalien myrkyllisyys perustuu siihen, että ne ovat elimistölle vieraita kemikaaleja. Ne aktivoivat CB1 reseptoria voimakkaammin kuin THC missään pitoisuuksissa. Tämä vetoaa tiettyyn osaan kannabiksen käyttäjiä.

 

Synteettisten kannabinoidien aiheuttamista haittavaikutuksista on kertynyt paljon tapauskertomuksia. Näitä ovat kouristukset, pahoinvointi, munuaisvauriot, sydänongelmat, halvaukset, ahdistusta ja psykooseja niille alttiilla henkilöillä sekä toleranssin kehitys, vieroitusoireisto ja riippuvuus. USA:ssa on näiden aineiden käyttöön liitetty kaksikymmentä kuolemantapausta.

 

Koska synteettiset kannabinoidit ovat rakenteellisesti aivan erilaisia aineita kuin THC, voivat ne aktivoida myös muita reseptoreita, mikä voi aiheuttaa osan haittavaikutuksista.

 

Ostaessaan näitä aineita internetistä eivät käyttäjät ikinä voi tietää, mitä he milloinkin saavat. Aineiden määrä vaihtelee erien välillä, niitä valmistetaan kaikenlaisissa laboratorioissa ja vaikuttava aine voi olla aina eri. Yleensä yhdessä erässä on kolme tai jopa viisi erilaista vaikuttavaa synteettistä kannabinoidia.

 

Synteettiset kannabinoidit lääketutkimuksessa

 

Tutkimuksen tekijät varoittavat väheksymästä kannabinoidien lääkinnällisiä ominaisuuksia näiden ongelmien takia. Myös opioidien kokematon käyttö aiheuttaa kuolemantapauksia, mutta oikein käytettyinä ne antavat paljon apua.

 

“Nykyään suuri yleisö pitää kaikkea marihuanan lehdellä koristettua turvallisena. Mutta nämä synteettiset kannabinoidit eivät ole marihuanaa, paketista ei koskaan tiedä, mitä se sisältää eikä niiden käyttö ole turvallista”, varoittaa tutkimusryhmän jäsen Paul Prather.

 

Aito kannabis on todettu niin tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkkeeksi, että jo miljoonat ihmiset ovat ottaneet sen käyttöönsä laillisesti tai potilaan itsemääräämisoikeudella. Kuten alussa kerrotusta kokeesta voi päätellä, on lääketeollisuus kokenut suuria vastoinkäymisiä turvallisen kannabislääkkeen kehittämisessä. Synteettisten kannabinoidijärjestelmään vaikuttavien aineiden tutkiminen ei varmasti lopu, koska kyseessä on keskeinen ihmiskehon järjestelmä.

 

Ongelmana on ollut erottaa eri aineiden hyvin erilaiset vaikutusprofiilit niin, että tutkimusta voitaisiin ohjata haluttuun suuntaan. Uudessa tutkimuksessa “Cannabinoid CB2 receptor ligand profiling reveals biased signalling and off-target activity” otettiin kohteeksi THC:n ja 17:n synteettisen kannabinoidin vaikutuskohteet ja haittavaikutusten profiilit. 

 

Tutkijaryhmä löysi, että kolme synteettistä kannabinoidia, HU910, HU308 ja JWH133, vaikuttivat selektiivisesti vain CB2 reseptoriin. Näitä kolmea ainetta käyttämällä voidaan tutkia CB2 reseptorin osuutta biologisissa ja patologisissa prosesseissa. Tämä on vasta alkua sellaisten lääkeaineiden kehittämisessä, joista olisi poistettu se THC:n aiheuttama pössis.

 

Näin alussa synteettisten kannabinoidien tutkimus on valmiiden lääkkeiden kehityksessä. Yksi kieltolain iskulauseista kuuluu, ettei nykyajan kannabis ole samaa kuin isoäidin marihuana. Synteettisistä kannabinoideista ei todellakaan ole isovanhempien lääkkeiden korvikkeiksi vaan niistä on tullut kasvava terveysriski.

 

Vanha ratkaisu uuteen ongelmaan

 

altOpioidien ongelmakäytön ja niiden aiheuttaman kuolleisuuden kasvu on yksi nykyajan haastavimmista huumeongelmista. Yhdysvalloissa opioidien ongelmakäytön ja niiden aiheuttaman kuolleisuuden yhteiskunnallisten kustannuksien arvioidaan nousevan liki 80 miljardiin dollariin vuodessa. Inhimillisten ja yhteisöllisten kärsimysten hintaa ei voi edes arvioida rahassa.

 

Opioidien väärinkäytön hoidossa käytetyt lääkeaineet muodostavat oman ongelmakokonaisuutensa. Kannabiksen laillistaminen viime vuosina on tuonut esille uuden ratkaisumallin. Niiden määrääminen opioidien väärinkäytön korvaamiseksi luo haasteita olemassa olevalle hoitojärjestelmälle.

 

Psykiatrian ja farmakologian professori Yasmin L. Hurd, joka toimii New Yorkissa sijaitsevassa Icahn School of Medicine at Mount Sinai -korkeakoulussa, on tunnettu kannabiksen laillistamisen vastustajien leirissä tutkimuksistaan, joissa hän osoitti THC:tä nuorena saaneiden rottien alkavan käyttää muita rottia todennäköisemmin heroiinia.

 

Ihmiset eivät kuitenkaan ole rottia, vaan USA:n nykyisen opioidiepidemian taustalla on taloudellisen rakennemuutoksen aiheuttama alueellinen syrjäytyminen ja lääkeyhtiöiden agressiivinen opioidilääkkeiden markkinointi. Neljä viidestä opioidien ongelmakäyttäjistä on aloittanut lääkärin määräämällä opioidilääkkeellä.

 

Tuoreessa Trends in Neuroscience lehdessä julkaistussa artikkelissa “Cannabidiol: Swinging the Marijuana Pendulum From ‘Weed’ to Medication to Treat the Opioid Epidemic” professori Hurd argumentoi sen puolesta, että meillä on jo riittävästi tieteellistä näyttöä aloittaa CB2 reseptoriin vaikuttavan kannabidiolin, CBD, käyttö opioidiongelmaisten hoidossa ja vieroituksessa.

 

Hurd kuvaa ytimekkäästi “yhteiskunnallis-poliittisen heilurin muutosta” kannabiksen lääkekäytön hyväksymisessä. Tässä muutoksessa tutkijat ja tiedemiehet ovat jääneet katsojan rooliin suuren yleisön ja poliitikkojen käydessä keskustelua kannabiksen lääkekäytön laillistamisesta. Huolimatta kasvavasta kansanliikkeestä on kasviperäisen lääkkeen käyttäminen oma haasteensa olemassa olevan kliinisen käytännön ja rakenteiden puitteissa.

 

Professori Hurd kehottaakin Yhdysvaltojen National Institutes of Health instituuttia ja muita liittovaltion laitoksia aloittamaan sellaisten rakenteiden luominen, jonka kautta saamme “lääkinnällisen CBD:n” pikaisesti kliiniseen käyttöön opioidiongelman ratkaisemiseksi.

 

Isovanhempien lääkkeestä löytyy potentiaalia nykyajan ongelmien hoitoon. Sen potentiaalin hyödyntämisessä me tarvitsemme lyhytnäköisestä politiikasta ja kaupallisista intresseistä vapaata tutkimusta.

 

Lähde: Science Daily 2.2.2017, Benjamin M. Ford, Sherrica Tai, William E. Fantegrossi, Paul L. Prather. Synthetic Pot: Not Your Grandfather’s Marijuana. Trends in Pharmacological Sciences, 2017 , Soethoudt, Marjolein et al: Cannabinoid CB2 receptor ligand profiling reveals biased signalling and off-target activity. Nature Communications 8. 3.2.2017The Medium 2.2.2017Turun Sanomat 15.1.2016Forbes 18.1.2016 , Yasmin L. Hurd: Cannabidiol: Swinging the Marijuana Pendulum From ‘Weed’ to Medication to Treat the Opioid Epidemic. Trends in Neuroscience 2.2.2017Ethan B Russo: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology. 2011 Aug.

 

alt


torstai 2. helmikuuta 2017

Israel dekriminalisoi kannabiksen käytön

Israel aikoo dekriminalisoida kannabiksen käytön. Kannabis on nykyään kosher myös pääsiäisenä.

altSisäisen turvallisuuden ministeri, Likud-puolueen edustaja Gilad Erdan ilmoitti tammikuun lopussa Israelin aloittavan samanlaisen politiikan kannabiksen käytön suhteen kuin muutamissa USA:n osavaltioissa ja Euroopan maissa. Kannabiksen käytöstä julkisella paikalla voisi saada sakkoja mutta käyttö itsessään dekriminalisoidaan eli sen takia ei voi pidättää, nostaa syytettä eikä antaa rikosrekisterimerkintää. Ensimmäisestä kiinnijäämisestä langetettaisiin 250 € sakot.

“Poliisin resursseja siirretään kannabiksen käytön valvonnasta vakavampaan rikollisuuteen”, Erdan perusteli uutta politiikkaa.

Kannabiksen käyttö on suhteellisen yleistä Israelissa, YK:n mukaan 9% Israelin kansalaisista käyttää kannabista. Käytön kriminalisointia ei ole valvottu kovin ankarasti, ja vuodesta 2010 vuoteen 2015 kannabiksen käyttöön liittyvät pidätykset ovat laskeneet 30%. Lisäksi aikuisten kohdalla 54% ja alaikäisten kohdalla 60% tapauksista jätettiin käsittelemättä.

Israel on myös maailman johtavia lääkekäytön sallivia maita: Reutersin tietojen mukaan 10 000 potilasta on saanut reseptin, tosin lääkekäytön ehtoja höllennettiin hiljan ja reseptin saaneiden määrä oli vuoden 2016 lopussa 26 000. 

Zionistisen Unionin edustaja Shelly Yacimovich kannatti Erdanin ilmoitusta.

“Kannabiksen käyttö kuuluu henkilökohtaisten vapauksien piiriin, joihin valtiolla ei ole oikeutta sekaantua, koska se ei aiheuta vahinkoa. On absurdia pitää paljon enemmän haittaa ja väkivaltaa aiheuttavaa alkoholia laillisena”, Yacimovich tiivisti.

Oikeusministeri Ayelet Shaked suositteli aikaisemmin julkaisemassaan raportissa kannabiksen käytön dekriminalisointia:

“Huolena on se, että dekriminalisointi tulkitaan käyttöön kehottamiseksi. Tähän huolenaiheeseen pitää puuttua soveliaalla tiedottamisella, mutta tämä huoli ei oikeuta jättämään kriminalisointia ennalleen”, oikeusministeri täsmensi 120 sivuisessa kannanotossaan.

Meretz puolueen edustaja Tamar Zandberg, joka on myös Knessetin huumeiden ja alkoholin väärinkäyttöä tutkivan komitean puheenjohtaja, piti Erdanin ilmoitusta “oikeana ja rohkeana”.

Zandberg piti Erdanin ilmoitusta osoituksena siitä, että “päättäväinen ja oikeudenmukainen julkinen kampanja jatkuu”. Erdan vastusti aikaisemmin dekriminalisointia ja Zandbergin mukaan tämä uusi politiikka on “merkittävä askel eteenpäin”.

Hallituksen päätöksen jälkeen uuden politiikan toteuttaminen alkaa parin kuukauden sisällä.

Kieltolain kolonialistinen tausta

Kannabiksen kieltolailla Israelissa on samanlainen tausta kuin monilla muillakin valtioilla. Sen sääti aikoinaan kolonialistinen Iso-Britannia ja se kohdistui pääasiassa syrjittyyn väestönosaan, arabeihin.

Kannabis on ollut laitonta Pyhässä maassa pitempään kuin melkein missään muualla maailmassa. Tähän ovat syyllisiä eräs brittiherrasmies nimeltään Ronald Storrs sekä egyptiläinen lääkäri Muhammad Ali Bey.

Valmistuttuaan Cambridgen yliopistosta Storrs liittyi Britannian siirtomaahallinnon palvelukseen ja hänet lähetettiin Egyptiin vuonna 1904, missä hän aloitti tullin palveluksessa tehtävänään salakuljetuksen ehkäisy. Tuohon aikaan Egypti on yksi harvoja maita koko maailmassa, jossa kannabis oli kielletty.

Ensimmäisen maailmansodan loputtua Storrs siirtyi Ottomaaneilta vallattuun Pyhään maahan kenraali Edmund Allenbyn alaisena. Hänet ylennettiin Jerusalemin sotilaskuvernööriksi ja myöhemmin Jerusalemin ja Juudean kuvernööriksi. Helmikuussa 1919 hän julisti hasiksen kielletyksi ja tämä kieltolaki on ollut voimassa siitä saakka.

Tähän maailman aikaan kannabista ei oltu kielletty juuri missään, ei Iso-Britanniassa eikä Yhdysvalloissa, ja jos Storrs olisi tullut Pyhään maahan mistä muualta hyvänsä paitsi Egyptistä, ei tuollainen ajatus olisi pälkähtänyt hänen päähänsä. Napoleon oli kieltänyt kannabiksen käytön vallattuaan Egyptin vuonna 1800, koska sotilaat alkoivat käyttää sitä alkoholin ollessa kiellettyä muslimivaltiossa. Sotilaiden mukana kannabiksen käyttö levisi Ranskaan. Ennen Napoleonia hasiksen polttamista oli yritetty lopettaa keskiajalla ilman menestystä, tällöin kohteena olivat sufi-veljeskunnat.

1860-luvulla egyptiläinen lääkäri Muhammad Ali Bey päätteli, että sangen yleisesti käytetty kannabis oli pääsyy mielisairauksiin Egyptissä. Vuonna 1868 opetusministeri Ali Mubarak vakuutti Egyptin parlamentin kieltämään hasiksen käytön. 1870-luvulla kannabis taas laillistettiin kunnes se kiellettiin uudestaan 1880-luvulla.

Vuonna 1903 Kairon mielisairaalan johtaja John Warnock julkaisi British Journal of Psychiatry lehdessä artikkelin "Insanity from Hasheesh”. Siinä hän väitti, että suurin osa mielisairauksista Egyptissä on seurausta kannabiksen käytöstä. Hänen tutkimuksensa mukaan 2564:stä potilaasta 689 poltti kannabista, mistä hän päätteli, että 27% mielisairauksista oli kannabiksen käytön syytä.

Omana aikanaan Warnockin tutkimus oli kuriositeetti, koska Britanniassa ei käytetty kannabista. Vuonna 1923 Scotland Yardin etsivä houkutteli kaksi afrikkalaista kahvinvalmistajaa myymään hänelle oopiumia. Tapauksesta nousi julkinen kohu, jota ei hillinnyt lainkaan se, että etsivälle olikin myyty hasista. Lehdistö vaati kannabiksen kieltämistä. The Royal Pharmaceutical Society otti skandaalin tosissaan ja ilmeisesti Warnockin tutkimuksen innoittamana vaati kriminalisointia. Vuonna 1925 Britannian parlamentti kriminalisoi kannabiksen.

Tämä laki astui voimaan samana vuonna Palestiinan brittiläisellä hallintoalueella. Vuonna 1936 Britannian hallitus laati uuden huumeiden vastaisen lain, joka astui voimaan myös Palestiinassa. Koska Euroopasta muuttaneet juutalaiset eivät käyttäneet kannabista, kohdistui uusi laki melkein ainoastaan arabiväestöön.

Israelin itsenäistyessä vuonna 1948 päätti uusi valtio pitää kaikki vanhat lait voimassa ja niiden joukossa myös vuoden 1936 kieltolain, joka on ollut voimassa aina nykypäiviin. Ensimmäisten vuosikymmenien aikana kannabiksen käyttö rajoittui arabiväestöön ja arabimaista muuttaneisiin juutalaisiin. Näin huumelaista tuli eurooppalaisen aškenasijuutalaisen eliitin väline valvoa ja hallita valtion arabiväestöä ja mizrahijuutalaisia. Vasta 1970-luvulla kannabiksen käyttö alkoi levitä hippikulttuurin vaikutuksesta muihin väestönosiin.

Onko kannabis kosher ?

altGeriatrian tohtori ja juutalaisuuden tutkija Yosef Glassman on tutkinut kannabiksen käyttöä muinaisina aikoina juutalaisessa kulttuurissa. Mainintoja kannabiksesta löytyy Talmudista ja Tanakista, joka kristillisessä kulttuurissa tunnetaan Raamatun vanhana testamenttina. Lähteiden löytämistä on helpottanut asenteiden lieventyminen aiheen ympärillä.

Talmudin mukaan kannabiksen käyttö vaatetuksessa ja muissa tarkoituksissa on ollut hyvin tavallista. Kannabis kuului pääsiäisenä kiellettyjen asioiden joukkoon, mikä tarkoitti sitä, että sitä käytettiin mm. ruuanlaitossa muulloin vuoden ympäri.

Tanakin ensimmäisessä osassa Toorassa eli Mooseksen kirjoissa Jahve neuvoo Moosesta ottamaan käyttöönsä lääkinnällisiä yrttejä, joista yksi on "keneh bosem", "tuoksuva tai aromaattinen ruoko", joka viittaa kannabikseen. Keneh bosem on osa pyhää voiteluöljyä, johon reseptin mukaan tuli muiden yrttien ohella 3 kiloa kannabista 7 litraan oliiviöljyä. Tuoksuruoko on mukana monissa muissakin raamatun jaksoissa kuten Laulujen kirjassa eli Korkeassa veisussa, Jesajan, Jeremian ja Hesekielin kirjoissa.  Voiteluöljy oli aluksi tarkoitettu vain pappiskastin käyttöön mutta myöhemmin kuninkaat ja profeetat käyttivät sitä. Neljännessä Mooseksen kirjassa ylipappi, “High Priest”, Aaron polttaa kannabista suitsukkeena “levottomina aikoina”.

Arkeologisten todisteiden valossa tiedetään, että kannabista on käytetty muinaisessa Israelissa mm. kivunlievitykseen synnytyksessä. Antiikin juutalaiset eivät olleet ainoa kulttuuri, jossa kannabista käytettiin mm. lääkkeenä. Kiinalaisessa lääketieteessä kannabis on yksi viidestäkymmenestä keskeisestä lääkeyrtistä, muinaiset egyptiläiset käyttivät sitä mm. silmäkipuihin ja antiikin kreikkalaiset liuottivat kannabista viinissä ja käyttivät tätä lääkkeenä. Muinaisten skyyttien tiedetään humaltuneen kannabishöyryistä erityisissä telttasaunoissa, joita on löydetty haudoista. Keskiaikainen juutalainen rabbi Maimonides suositteli kannabista lääkkeeksi mm. kylmettymiseen ja korvakipuihin.

“Talmudissa on monimutkaisia ohjeita kasvien sekoituksista ja niiden risteytyksistä, joita Maimonides kommentoi”, Glassman selittää.

Aika on taas kääntynyt siihen, että Israelista on tullut maailman johtava valtio kannabiksen lääkekäytössä ja lääketutkimuksessa. Itse asiassa nykyinen kannabiksen lääketutkimus perustuu kahden israelilaisen tutkijan, Raphael Mechoulam ja Yechiel Gaoni, tutkimuksiin. He löysivät kannabiksen vaikuttavan aineen, THC, vuonna 1964, mistä sai alkunsa nykyinen kannabinoiditutkimus.

Keväällä 2016 rabbi Chaim Kanievsky julisti, että kannabiksen käyttö lääkkeenä on kosher myös pääsiäisenä kaikille juutalaisille. Suuri ympyrä on sulkeutumassa.

Lähde: Haaretz 26.1.2017YLE 26.1.2017Reuters 26.1.2017Haaretz 24.1.2017Haaretz 8.12.2013Independent 22.4.2016


Rabbi Kanievsky siunaa kannabiksen pääsiäiseksi vuonna 2016


 

Syqe mainosvideo

 

 

 

 

alt


lauantai 28. tammikuuta 2017

Kannabiksen lääkekäyttö etenee

Kannabiksen lääkekäytön salliminen etenee pitkin harppauksin Saksan ja Euroopan lääkeviraston uusien päätösten myötä.

altTusky uutisoi aiemmin, kuinka WHO:n asiantuntijakomitea arvioi kriittisesti kannabiksen huumeluokituksen. Samalla ulkoiset paineet sen muuttamiseksi kasvavat, kun Saksa uudisti lääkekannabispolitiikkansa ja Euroopan lääkevirasto päätti, että Bedrocan täyttää Euroopan lääkeviraston hyvien valmistustapojen ehdot.

Kannabista on Saksassa voinut tähän saakka käyttää poikkeusluvalla, kuten Suomessa tällä hetkellä. Maaliskuussa tämä muuttuu, kun uuden lain myötä kannabiksesta tulee normaali reseptilääke, josta saa normaalit lääkekorvaukset.

Toistaiseksi kannabista tuodaan lääkkeeksi Hollannista ja Kanadasta, mutta valtio aikoo ottaa kannabiksen kasvatuksen hoitaakseen, jota varten sen täytyy perustaa uusi virasto. Lakialoite sai parlamentissa kaikkien poliittisten puolueiden hyväksynnän.

Saksan liittovaltion parlamentin alahuone hyväksyi 19.1. lain, joka laillistaa kannabiksen lääkekäytön. Päätös oli harvinaisen yksimielinen. Kannabiksen lääkekäyttö on tähän saakka ollut erityisluvan takana kuten Suomessa tällä hetkellä. Uuden lain mukaan siitä tuli normaali reseptilääke, jota jokainen lääkäri voi määrätä ja siitä saa normaalit lääkekorvaukset.

Laki ei rajoita kannabiksen lääkekäyttöä tiettyihin sairauksiin, mutta sitä saisi määrätä vain vakavasti sairaille potilaille. Sallittuja kannabislääkkeitä ovat kannabiksen kukintona myytävä Bedrocan, kannabissuusuihke Sativex sekä THC:tä sisältävät dronabinol ja nabilone.

Laki astuu voimaan maaliskuussa parlamentin ylähuoneen käsittelyn jälkeen. Saksan valtio perustaa kannabisviraston ja alkaa kasvattamaan omat lääkkeensä. Siihen saakka kannabista tuodaan Hollannista ja Kanadasta. Potilaat eivät saa kasvattaa itse kannabista lääkkeekseen.

Terveysministeriön edustajan mukaan kannabista käytettäisiin viimeisenä hoitovaihtoehtona, jos mikään muu ei enää toimi. Hänen mukaansa koko ajan suoritetaan tieteellisiä tutkimuksia lääkityksen vaikutuksista tällaisissa tapauksissa.

“Tämä on iso saavutus niille potilaille, lääkäreille ja lakimiehille, jotka ovat vuosia yrittäneet parantaa kannabista käyttävien asemaa Saksan kannabislääkeliiton, German Association for Cannabis as Medicine, ACM, puitteissa, jota yhä useammat ihmiset, organisaatiot ja poliitikot ovat kannattaneet, “ kertoo ACM:n puheenjohtaja, tohtori Franjo Grotenhermen.

Henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja

Kahdeksan potilaan liittovaltion perustuslakituomioistuimelle vuonna 1999 jättämä valitus johti nykyisen lain laatimiseen. Päätös perustui perustuslain säätämään oikeuteen elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

“Henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa ei loukkaa pelkästään valtioelinten toiminnan aiheuttama hyökkäys tai kipu. Tämän perusoikeuden toteutumiseen vaikuttaa myös se, jos hallitus toimenpiteillään estää tai vähentää fyysisen vaivan lievitystä ja siten aiheuttaa fyysisen kärsimyksen jatkumisen tarpeettomasti.”

Tämä oikeuden päätös pakotti liittovaltion hallituksen hyväksymään kannabiskukinnon käytön vakavasti sairaiden potilaiden hoidossa. Tällä hetkellä Saksassa erikoisluvalla kannabista käyttäviä potilaita on tuhat.

Poliittinen yksimielisyys

Kannabiksen lääkekäytön helpottamisella on laaja kannatus Saksan parlamentissa. Päätöstä pidettiin parlamentin yksimielisimpänä äänestyksenä kaikkien poliittisten leirien edustajien puoltaessa sitä.

Lisäksi parlamentin käsittelyssä lain toteutusta lievennettiin muutamilla lisäyksillä. Lääkäreiden sallitaan harkita kannabishoidon tarve myös niissä tilanteissa, joissa on muitakin vaihtoehtoja. Potilaiden tilannetta ei pitäisi päästää liian huonoksi ennen kuin kokeillaan kannabisreseptiä. Parantumattomasti sairaiden osalta otetaan käyttöön nopeutettu lupakäytäntö elämän viime vaiheiden kärsimyksiin.

Saksan kristillisdemokraattisen puolueen edustaja, valtiosihteeri Ingrid Fischbach kertoi olleensa hyvin harvoin mukana niin korkeatasoisessa ja perustellussa keskustelussa parlamentissa kuin tätä lakia säädettäessä. Hän painotti jatkoseurannan merkitystä, koska emme vielä tiedä kaikkea kannabiksen vaikutuksista.

Konservatiivisen Baijerin kristillissosiaalisen unionin edustaja Karin Maag huomatti tutkimustiedon “ohuudesta” monen taudin osalta mutta hänkin näki kannabiksen lääkekäytöllä olevan lisää käyttöä tulevaisuudessa.

Sosiaalidemokraattien Burkhard Blienert totesi satojen potilaiden odottavan kannabislääkitystä. Lain hyväksyminen on vienyt jo liian kauan. Kannabiksesta ylipäänsä pitäisi keskustella enemmän faktapohjalta kuin ideologisesti, miten toteuttaisimme dekriminalisaation.

Saksan vasemmistolla oli oma vaihtoehtoinen lakiesitys, joka äänestettiin kuitenkin kumoon. Vasemmiston edustaja Frank Tempel arvosteli lakia sen byrokraattisuudesta. Frank Tempel on kampanjoinut jo vuosia Saksan parlamentissa laillistamisen puolesta.

Bedrocan on nyt virallisesti lääke

Bedrocan sai 23.1.2017 maailman ensimmäisenä kasvimuotoisena lääkekannabisvalmisteena Euroopan lääkeviraston hyväksynnän eli Bedrocan täyttää Euroopan lääkeviraston hyvien valmistustapojen, GMP, vaatimukset. Lääkeviraston sertifikaatti on korkein lääkeaineen valmistajalle myönnettävä todiste tuotantoprosessin laadusta.

“Tämä on merkittävä tunnustus. Olemme aina pyrkineet saavuttamaan korkeimmat lääketuotannolle asetetut vaatimukset. Nyt tämä työmme sai viranomaisten tunnustuksen”, Bedrocan International yhtiön puheenjohtaja Tjalling Erkelens kertoi.

Yhtiön tuotteita käytetään tällä hetkellä Hollannissa, Australiassa, Saksassa, Suomessa, Israelissa, Italiassa, Makedoniassa ja Puolassa. Bedrocanilla on tuotantoa myös Kanadassa ja Tsekissä.

Israelilaisen Sygemedical yhtiö on suunnitellut yhteistyössä Bedrocanin kanssa ensimmäisen sairaalakäyttöön suunnitellun vaporisaattorin, joka toimii yhtä helposti kuin lääkedosetti. Kannabisrouhe on päivittäisannoksina valmiiksi ladattuna lapsiturvalliseen annoskoteloon, joka ladataan vaporisaattoriin. Syge on todettu potilaskokeissa tehokkaaksi, vakaaksi, turvalliseksi ja helpoksi käyttää. Potilaan ja hoitajan ei tarvitse tietää kannabiksen rouhimisesta eikä annostelusta, vaan laite on yhtä yksinkertainen käyttää kuin muutkin inhalaattorit.

Suusuihke Sativex on hyväksytty lääkekäyttöön jo 29:ssä valtiossa, ja USA:n lääkevalvojan, FDA, lopullista hyväksyntää odotellaan. THC:tä sisältävät pillerit Marinol ja Cesamet ovat hyväksyttyjä lääkkeitä myös monissa maissa mutta eivät kuitenkaan suosittuja, jos niille on vaihtoehtoja. Kannabislääkityksestä on tulossa uusi normaali, ja Saksan esimerkki on tärkeä koko EU:lle.

Lähde: Reuters 19.1.2017, Liittovaltion parlamentin kotisivuilta: 2. keskustelu kannabiksen lääkekäytöstä. Mukana video keskustelusta, Sensi Seeds 24.1.2017, Bedrocan tiedote

 

Luotettava tietolähde kannabiksen lääkekäytön tutkimuksesta: International Association for Cannabinoid Medicines

 

alt

 

 


tiistai 24. tammikuuta 2017

Uusi näkökulma vanhaan ongelmaan

Kannabiksen käytön ja skitsofrenian yhteydestä on polemisoitu vuosikymmeniä. Uusi tutkimusinnovaatio tuo uutta valoa vanhaan ongelmaan.

altKannabiksen käytön ja skitsofrenian yhteyttä on yleensä tutkittu ns. epidemiologisin tutkimusmenetelmin, jolloin kausaation ja korrelaation sekä muiden muuttujien vaikutuksen arvioiminen jää tutkijan intuition varaan eli mikä tuntuu uskottavalta eikä se mikä olisi objektiivisesti oikea.

On arvioitu, että kannabiksen runsas käyttö liittyy kaksinkertaiseen riskiin sairastua skitsofreniaan, mutta koska tuon liitoksen suuntaa ei ole osattu arvioida objektiivisesti niin on vain arveltu kannabiksen käytön olevan syynä, tai “takana”, kuten eräs sanomalehti otsikoi äskettäin. Hypoteesiin on helppo uskoa myös sen takia, että kannabiksen vaikutus on vahvimmillaan psykoosinkaltainen olotila. Toisaalta psykoosisairaudet eivät ole lisääntyneet kannabiksen käytön leviämisen myötä länsimaissa vaan päinvastoin skitsofrenia on jopa hieman vähentynyt.

Skitsofrenian tiedetään olevan ainakin jossakin määrin perinnöllinen. Nykyään tiedämme myös, että kannabiksen käytöllä on perinnöllistä taustaa. Tällöin perinnöllisyystutkimuksen tilastollisilla menetelmillä voidaan arvioida kausaatioita ja korrelaatioita epidemiologisia tutkimuksen objektiivisemmin.

International Cannabis Consortium on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka on verkostoitumisensa avulla koonnut laajan aineiston. Verkoston julkaisema kannabiksen käytön geeniperimän meta-analyysi on alansa perustutkimusta. Tässä tutkimuksessa oli mukana yli 32 000:n käyttäjän tiedot.

Mendelian randomization on uusi tilastollinen analyysimenetelmä, jonka avulla epidemiologista tutkimusta voidaan tarkentaa nimenomaan kausaliteetin osalta perinnöllisyystieteen keinoin. Analyysissa havaittiin kannabiksen käytöllä ja skitsofrenian riskillä yhteys, joka näytti selvästi vahvemmalta siihen suuntaan, että skitsofrenian riski lisää kannabiksen käytön riskiä. Skitsofrenialle altistava ja kannabiksen käyttöön liittyvä perimä on osittain päällekkäistä. Skitsofrenialle alttiit henkilöt aloittavat kannabiksen käytön, käyttävät sitä säännöllisesti ja runsaasti todennäköisemmin kuin muu väestö.

Tälläkin tutkimuksella on rajoituksensa eikä se selitä kannabiksen käytön kokonaisuutta eikä toisaalta skitsofrenian kokonaisuutta, mutta se antaa lisätukea hypoteesille kannabiksen käytöstä itselääkintänä psykoottisilla ihmisillä. Sen sijaan ihmisten satunnaiselle rankaisemiselle kannabiksen käytön takia tutkimus ei anna minkäänlaista tukea.

Tusky on seurannut kannabis-psykoosikeskustelua tässätässätässä sekä yhteiskunnan huumepoliittista skitsofreniaa.

Lähde: Researchers discover genes that influence cannabis use. MedicalXpress 1.4.2016Connecting the dots, genome-wide association studies in substance use. Molecular Psychiatry march 2016Unravelling The Cannabis-Schizophrenia Connection. VoltefaceGenetic association between schizophrenia and cannabis use. Drug and Alcohol Dependence 10.1.2017Genome-wide association study of lifetime cannabis use based on a large meta-analytic sample of 32 330 subjects from the International Cannabis Consortium, Translational Psychiatry. 29.3.2016Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Psychological Medicine 8.12.2016.

 

Saksassa on tehty kannabislääkekokeita psykoottisilla potilailla

 

 

alt

 


keskiviikko 18. tammikuuta 2017

Tieteellinen tutkimus ja kannabiksen huumeluokitus

Yhdysvaltojen liittovaltion tutkimuslaitoksen raportti kannabiksen terveysvaikutuksista vahvistaa sen, että suurin este kannabiksen lääkekäytön tieteelliselle tutkimukselle on kannabiksen huumeluokitus, joka ei perustu tieteelliseen tutkimukseen.

altTusky julkaisi joulukuussa uutisen, kuinka WHO aikoo tutkia kannabiksen huumeluokituksen tieteellisen pätevyyden YK:n huumesopimuksessa. Myös Yhdysvaltojen huumelaissa kannabis on asetettu samaan kategoriaan heroiinin rinnalle vailla lääkinnällistä käyttöä, onhan USA vaikuttanut vuosikymmeniä YK:n huumesopimuksiin ja huumepolitiikan sisältöön. Yhdysvaltojen liittovaltion National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine julkaisi laajimman katsauksen kannabiksen terveysvaikutuksista sitten Institute of Medicine'n, IOM, vuonna 1999 julkaiseman “Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base”.

Raportissa “The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research” käydään läpi peräti 10 000 vuoden 1999 jälkeen julkaistua tutkimusta. Tutkimuksia käydään läpi ankaralla kädellä, onhan kyseessä kannabiksen asema liittovaltion huumelaissa, CSA, vaarallisena huumeena, jolla ei ole mitään lääkinnällistä käyttöä. Silti jälleen kerran liittovaltion tutkimuslaitoksen julkaisema raportti osoittaa, ettei tuo liittovaltion luokittelu pidä paikkaansa.

Raportin mukaan löytyy selkeää näyttöä sille, että kannabis auttaa syöpähoitojen aiheuttamaan pahoinvointiin, parantaa MS-tautiin liittyvää spastisuutta ja lievittää kroonista kipua varsinkin MS-potilailla. Sen sijaan suurimpaan osaan kannabiksen tunnetuista lääkinnällisistä hyödyistä ei raportin mukaan vielä löydy tarpeeksi tutkimusnäyttöä. Kannabiksen lääkinnällisiä vaikutuksia onkin kokeiltu varmaan kaikkiin ihmiskunnan tauteihin, vaivoihin ja valituksiin ihmisen evoluution mittaan.

Varsinkin epilepsian kohdalla raportin esittämää arviota voi pitää “konservatiivisena”, jopa vääränä ottaen huomioon, kuinka paljon löytyy potilasnäyttöä eli niitä anekdoottisia todisteita. Mutta tässä piilee jutun catch: tutkimusten pitäisi olla kalliita kaksoissokkokokeita, joiden kustannuksiin tarvitaan joko iso lääkeyhtiö tai valtion varakas instituutti, kuten NIDA, National Institute of Drug Addiction, joka jo lain kirjaimen takia ei voi tukea muuta kuin haittatutkimusta.

Tässä uudessa raportissa käydään läpi 10 000 tutkimusta, ja kun vertaa, lääketutkimuksen määrää haittatutkimusten määrään, selviää kuinka pahasti USA:n liittovaltion rahoittama tutkimus on vinoutunut vain haittatutkimukseen.

Toisaalta myöskään kannabiksen väitetyistä haitoista ei löydy riittävää näyttöä, mikä itsessään on merkittävä huomio vuosikymmenien kieltolain jälkeen. Jollekin tutkimukselle kun senkin pitäisi perustua. Kannabiksen polttamisen ei ole todettu aiheuttavan keuhko- tai kaulasyöpää. Sen runsas polttaminen aiheuttaa yskää, liman eritystä ja ilmatieongelmia.

Jo näillä perusteilla kannabis pitäisi siirtää paljon lievempään luokkaan sekä USA:n huumelaissa että YK:n huumesopimuksessa.

Aivovammat ovat merkittävä invalidisoiva ja kuolemaan johtava syy, joiden hoitamiseen ei ole tehokkaita lääkkeitä. Kannabiksen on voitu osoittaa aiheuttavan myönteisiä hoitotuloksia sekä laboratoriokokeissa että potilaiden seurannassa tulosten ollessa niin hyviä, että jatkotutkimusten jarrutus herättää vakavia epäilyjä tieteellisen tutkimuksen puolueettomuudesta. Samoin traumaattisten kokemusten aiheuttaman stressin, PTSD, hoidossa on saatu hyviä tuloksia, mutta kun nekään eivät riitä takaamaan liittovaltion rahoitusta - vielä!

Suomessa Tekniikan Maailma uutisoi aiheesta, ettemme vielä tiedä kovin paljon kannabiksesta ja nostaa raportista esille tärkeimmän tutkimusongelman, USA:n liittovaltion huumepolitiikan aiheuttaman tutkimusaukon:

“Kannabiksen tutkimusta on hidastanut etenkin Yhdysvalloissa DEA:n eli huumepoliisin linjaus, että kannabis kuuluu samaan luokan 1 -huumausaineiden kategoriaan kuin LSD ja ekstaasi. Tämän luokituksen saaneilla huumausaineilla ei ole katsottu olevan minkäänlaisia lääketieteellisesti hyödyllisiä ominaisuuksia, jonka vuoksi niiden tutkimus on ollut hyvin rajallista.”

Toinen tekniikan alan lehti, amerikkalainen ArsTechnica, puolestaan nostaa esille raportin pääkohdan eli sen, että tutkimus tukee kannabiksen lääkekäyttöä. Selvin tutkimusnäyttö osoittaa kannabiksen olevan tehokas kroonisen kivun lievittämisessä, ja sen nykyinen huumeluokitus muodostaa ankaran hallinnollisen esteen sen lisätutkimukselle.

Raportin johtopäätöksissä tämä todetaan seuraavasti:

Challenges and Barriers in Conducting Cannabis Research: In addition to recommending more research on the beneficial and harmful effects of cannabis and cannabinoid use, the committee emphasized several challenges and barriers in conducting such research. For instance, specific regulatory barriers, including the classification of cannabis as a Schedule I substance, impede the advancement of research. Researchers also often find it difficult to gain access to the quantity, quality, and type of cannabis product necessary to address specific research questions. The committee said a diverse network of funders is needed to support cannabis and cannabinoid research.

Kannabista käytetään nykyään hyvin monenlaisten sairauksien hoitoon ja oireiden lievitykseen, vaikka tutkimus joidenkin tautien osalta laahaisikin perässä. Tämä on pelkästään potilaiden etu, koska tutkimusaukoista huolimatta tiedämme tarpeeksi kannabiksen haitoista. Itse asiassa paremmin kuin monien käytössä olevien lääkeaineiden osalta.

Tieteellinen tutkimus ja huumepolitiikka

Kannabiksen kieltolaki ei tosiaan ole ollut tieteen riemuvoitto vaan esimerkki poliittisen vallan väärinkäytöstä. Vuonna 1954 USA:n lääkevalvontavirasto, FDA, alkoi vaatimaan lääkevalmistajilta selityksiä uusien lääkkeiden vaikutuksista ja haitoista. Aspiriinin ja morfiinin kohdalla tehtiin poikkeus, koska ne olivat olleet käytössä vuosikymmeniä. Myös kannabiksen kohdalla voidaan menetellä näin ja sivuuttaa se itse asiassa olematon ongelma, ettei kenelläkään ole intressiä kustantaa kalliita monivaiheisia potilaskokeita lääkkeelle, joka kasvaa potilaan kukkapurkissa.

altTämä uusi raportti kannattaa asettaa historialliseen kontekstiinsa eli USA:n huumepolitiikan kehitykseen. Vuoden 1937 Marihuana Tax Actin säätämisen jälkeen New Yorkin pormestari Fiorello LaGuardia asetti komitean tutkimaan kannabisongelmaa. Vuonna 1944 julkaistussa raportissa “The Marihuana Problem in the City of New York” havaittiin, ettei liittovaltion levittämät tarinat pidä paikkaansa, mutta kieltolaki jatkui. Presidentti Richard Nixon asetti 1970-luvun alussa komitean antamaan perusteet kannabiksen kieltämiseksi yhtä vaarallisena huumeena kuin heroiini. Ns. Shaferin komitean raportti, “Marijuana, A Signal of Misunderstanding”, päätyikin suosittelemaan dekriminalisointia, mutta kieltolaki jatkui.

Nixon joutui eroamaan virastaan vakavien väärinkäytösten takia. Hänen kaudellaan NIDA:n rahoittaman tutkimusryhmän piti osoittaa, että kannabis aiheuttaa syöpää, jotta voitaisiin kiistää voimistuneet vaatimukset kannabiksen dekriminalisoimiseksi. Vuonna 1974 julkaistu tutkimus “Antineoplastic activity of cannabinoids” osoittikin, että kannabis voisi jopa parantaa syöpää ja se olisi paljon haitattomampi syöpälääke kuin sillä hetkellä käytössä olevat lääkkeet ja muut hoitomuodot. Tutkimus pimitettiin eikä sen aloittamaa tutkimuslinjaa jatkettu.

Vuonna 1996 Kaliforniassa voitti kannabiksen lääkekäytön laillistanut lakialoite. Presidentti Bill Clintonin huumetsaari kenraali McCaffrey asetti tutkimusryhmän laatimaan raportin kannabiksen lääkinnällisestä käytöstä tarkoituksena kumota Kaliforniasta lähtenyt lääkekäytön innovaatioaalto. Raporttiin valikoitiin tutkimuksia ankaralla kädellä eikä siihen hyväksytty muissa maissa tehtyjä tutkimuksia. Silti se vahvisti kannabiksen olevan pätevä lääke kroonisen kivun, syöpähoitojen aiheuttaman pahoinvoinnin ja AIDS:n aiheuttaman ruokahaluttomuuden ja kuihtumisen hoidossa. Vuonna 1999 julkaistu raportti “Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base” suositteli lisätutkimusta ja kumosi huhut kannabiksen riippuvuuspotentiaalista ja haitallisuudesta. Lähinnä raportissa kehotettiin välttämään kannabiksen käyttämistä polttamalla, siinä varoitettiin, ettei kannabis poltettuna ole tulevaisuuden lääke. Huumetsaari McCaffreyn mielestä kannabiksen lääkekäytön tueksi ei löytynyt “pienintäkään tieteellistä näyttöä”.

Tätä on kutsuttu Catch 22 tilanteeksi tunnetun Beat sukupolven kirjan mukaan. Kyseisessä kirjassa päähenkilö haluaa toisen maailmansodan aikana vapautuksen armeijasta. Vapautuksen saa vetoamalla mielenterveysongelmiin mutta vapauteen haluaminen on osoitus siitä, että henkilö on mieleltään terve!

Kannabiksen kohdalla kieltolaki on jarruttanut tieteellisesti pätevän tutkimuksen tekemistä ja kieltolakia jatketaan sillä perusteella, ettei kannabiksesta ole tehty tarpeeksi tutkimusta. Kannabiksen kieltolain yksi uhri onkin tieteellisen tutkimuksen uskottavuus.

 

Lähde: The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for ResearchMarijuana and Medicine: Assessing the Science Base, O’Shaugnessy: THE INSTITUTE OF MEDICINE REPORT 2.0, The Guardian 12.1.2017Tekniikan maailma 14.1.2017, Ars Technica 12.1.2017, EurekAlert 12.1.2017 

  

USA:n korkeimpana lääkintäviranomaisena toiminut lääkäri Sanjay Gupta arvioi, että 94% Yhdysvaltain liittovaltion kustantamasta kannabistutkimuksesta on suunniteltu nostamaan esille haittoja


 

 

alt


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...